මින්දද මංගල සේවය නොමිලේ ලබාදෙන සේවාවකි!. | ඔබට ගැලපෙන යෝජනා සහ ඔබට ලැබෙන ඇරයුම් පිළිබද විස්තර sms පණිවිඩ හරහා ක්ෂණිකව ඔබ දැනුවත් කෙරේ. | ඔබට සිංහල, දෙමල හා ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම මින්දද වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක.

ñkaoo

ux., fiajh

මින්දද වෙබ් අඩවිය Bestweb 2020 සම්මාන උළෙලේදී "හොදම සිංහල වෙබ් අඩවිය" කුසලතා සම්මානය ඇතුළු සම්මාන ද්විත්වයකින් පිදුම් ලැබූ වගයි!

ආයුබෝවන්

sun

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම හා විශ්වසනීයම මංගල සේවය වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිලිගනිමු.

moon

සාර්ථකවූ සම්බන්ධතා

60,000+
300,000+
900,000+

අපගේ සේවාවන්

යෝජනා හොයාගන්නා හැටි

අපව සම්බන්ධ කරගන්න

මින්දද ගිණුමක් ආරම්භකරන විට හෝ භාවිතා කරන විට ඇතිවන ගැටළු වලදී ඔබට 0712822822 අංකය හරහා මින්දද පාරිභෝගික සහය ලබාගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව whatsapp හෝ viber හරහා ඔබගේ ගැටළු යොමුකරන්නත් හැකියාව තිබෙනවා.

දුරකථන අංකය: 0712822822