මින්දද මංගල සේවය සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබාදෙන සේවාවකි. | ඔබට ගැලපෙන යෝජනා සහ ඔබට ලැබෙන ඇරයුම් පිළිබද විස්තර sms පණිවිඩ හරහා ක්ෂණිකව ඔබ දැනුවත් කෙරේ. | ඔබට සිංහල හා ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ද්විත්වයෙන් මින්දද වෙබ් අඩවිය භාවිතා කල හැක.

ñkaoo

ux., fiajh

මින්දද වෙබ් අඩවිය Bestweb 2019 සම්මාන උළෙලේ හොදම සිංහල වෙබ් අඩවිය ලෙස කුසලතා සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ වගයි!

ආයුබෝවන්

sun

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම හා විශ්වසනීයම මංගල සේවය වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිලිගනිමු.

moon

සාර්ථකවූ සම්බන්ධතා

අපගේ සේවාවන්

යෝජනා හොයාගන්නා හැටි