මින්දද මංගල සේවය ලැබූ සම්මාන

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම හා විශ්වසනීයම මින්දද මංගල සේවය bestweb සම්මාන උළෙලේ "හොඳම සිංහල වෙබ් අඩවිය" ලෝකඩ සම්මානය ඇතුළු සම්මාන ද්විත්වයකින් පිදුම් ලැබූ වගයි.
අපි කෙරෙහි විස්වාසය තැබූ ඔබ සැමට අනේක වාරයක් ස්තුතියි.