எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

மின்தத கணக்கைத் திறக்கும்போது அல்லது பயன்படுத்தும்போது ஏதேனும் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டால், நீங்கள் 0712822822 என்ற எண்ணில் மின்தத வாடிக்கையாளர் சேவையைத் தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும், உங்கள் பிரச்சினைகளை Whatsapp அல்லது Viber வழியாக அனுப்பலாம்.

தொலைபேசி எண்: 0712822822